Techno Centrum Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zbiórką i transportem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) posiadającym na prowadzenie danej działalności wymagane zezwolenia - nr rej. GIOŚ E 0005713Z.

 

Utylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Nasza działalność umożliwia firmom szybkie, wygodne i zgodne z obowiązującymi przepisami pozbywanie się odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego -po odebraniu odpadu firma wydaje odpowiednie dokumenty i bierze na siebie odpowiedzialność za odebrany odpad.

Techno Centrum Sp. z o.o. świadczy
usługi w zakresie:

  • ważenia
  • załadunku
  • transportu